למעלה ; צלמיות חרס של רוכבים. יהודה. שלהי התקופה הישראלית.