למטה: כלי חרס מעוטרים בסגנון פלשתי מובהק. מאתרים שונים בפלשת.