למעלה: פסל ברונזה של פר. נמצא באתר פולחן ?")?אתר הפר?("? בין יישובים ישראליים בהר מנשה. תקופת ההתנחלות.