כן קטורת מעוטר בדמויות אדם וחיה ממבנה פולחן בתענך.