"לוח גזר?,"? המציין את העונות החקלאיות לפי מספר החודשים של כל אחת ואחת.