תפוצת הכתב והכתיבה

תפוצת הכתב והכתיבה הכתב מכתובות שנמצאו בחפירות השונות , ושכבר נדונו לעיל כמקורות לתקופה , אפשר לעמוד על תפוצתו של הכתב הפיניקי עברי הקדום והתפתחותו . לפי הידוע לנו כיום אפשר לשחזר במידה מסוימת של ודאות את תולדות התפתחותו של האלפבית הקווי מן הכתב הפרוטו כנעני ( זה שהיה קרוי לפנים "פרוטו סינאי ( " בן המאות השבע עשרה והשש עשרה לפני הספירה ועד לכתב העברי של תקופת המלוכה . הכתובות העבריות הקדומות , שמן המאות השתים עשרה והאחת עשרה קצרות ומקוטעות . מאלו יש לציין במיוחד את האוסטרקון שנמצא בעזנ ? ת צךטה שממזרח לאפק . בכתובת זו רשומות חמש שורות של אותיות ( שכנראה אינן מצטרפות למלים וכנראה אינן אלא תרגיל בכתיבה ) המלמדות על דמיון האותיות לצורות הקדומות של הכתב הפרוטו כנעני , אך גם לאותיות הכתב מן המאה העשירית . הכתובות מתקופת הממלכה המאוחדת מעטות ביחס , ומהן יש להזכיר במיוחד את "לוח גזר , " שעניינו מלאכות השדה לעונותיהן , למן המאה התשיעית ואילך , ובעיקר מן המאות השמינית והשביעית לפני הספירה , מצויות בידינו כתובות רבות ובהן גם טקסטים ארוכים יותר , גם בענייני מנהל ( חרסי שומרון שנזכרו לעיל וחרסי ער...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור