למעלה ; קנקנים שנמצאו בלכיש ועל יריותיהם טביעות "למלך?."? מימין: שתי טביעות על גבי ידית אחת (שנמצאה כרמת רחל?.(? באחת הכתובת "למלך חברן" ובשנייה "לנרא שבנא?.''? נרא (בן) שבנא היה כנראה פקיד הממונה על גביית מסים. ימי חזקיהו (סוף המאה השמינית לפני הספירה?.(?