שיטות המנהל הממלכתי בישראל וביהודה

גביית מוצרים לחצר המלל אזורי המנהל זיהוי השמות שיטות המנהל הממלכתי בישראל וביהודה בצד העדויות המקראיות על מערכות המנהל שבראשן עמדו פקידים ואנשי חצר , יש בממצאים הארכיאולוגיים עדויות ברורות לקיומן של שיטות מנהל שונות בישראל וביהודה ; המעניינים שבממצאים נמצאו בשומרון בירת ישראל מזה וביהודה , ובעיקר בלכיש , מזה . באחד מאגפי ארמון מלכי ישראל מן המאה השמינית לפני הספירה נמצאו  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור