מנהגי פולחן וקבורה

מנהגי פולחן וקבורה מקדשים ובמות הממצאים הארכיאולוגיים מלמדים על הפולחן הדתי בתקופת המלוכה ועל קיומם של מקדשים או במות לצד המקדש המרכזי בירושלים . המקדשים היו מקומות פולחן סגורים בתוך מבנים שיוחדו לכך , או באגף של מבנה גדול , והבמות היו מקומות פולחן פתוחים . בתל דן נחשפה במה גדולה בנויה אבני גזית במרכז התל , בלכיש נמצא מקדש הלניסטי " ) מקדש השמש ( " ומתחתיו שרידים מימי בית ראשון וכך גם בבאר שבע . המקדש השלם ביותר , על כל מרכיביו , שהוקם לראשונה במאה העשירית לפני הספירה , נחשף במצודה הממלכתית של ערד . במקדש זה מצויה חצר ובה מזבח גדול הבנוי אבני גוויל ואדמה , ובו תעלות לאיסוף דם הקרבנות . מן החצר מוליך פתח אל אולם רוחבי צר , ומשני עברי הפתח נמצאו בסיסי שני עמודים . מן האולם מוליכות שלוש מדרגות אל חדרון קטן , שלפי דעת החוקרים הוא הדביר . בפתח החדרון ניצבים שני מזבחות אבן קטנים ובתוכו מצבת אבן מלוטשת ומעוגלת בראשה . נמצאו גם כמה ממצאים המעידים על אופיו של הבניין : שולחנות מנחה מאבן , מקטר חרס וכמה אוסטרקאות ובהם שמות הידועים מן המקרא בשמותיהן של משפחות כוהנים ( מרמות , פשחור . ( גם בדן , במ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור