כלי חרס למיניהם.משמאל: לגין. למטה מימין לשמאל: קנקן פערור, ? כלי בעל רכס קטן ו סיר בישול.