חקלאות ומלאכה

חקלאות ומלאכה מלאכות חקלאיות ' כלי עבודה רוב יושבי הערים הבצורות היו חקלאים אשר עיבדו את אדמות הסביבה , שכן החקלאות תפסה מקום נכבד בחיי היום יום בתקופת המלוכה , ויש כמה ממצאים המעידים על כך . ממצא יחיד במינו הןא "ק 1 גןן " _ ב ? 1 ןח זן _ נמנן חןדשי השנה ע 7 י פי המלאכות החק ? 1 איות שבוצעו בהם . ממצאים אחרים , נפוצים למדי , הם להבי מגל עשויים צור , שהיו משובצים במגל עשוי עצם או בלסת של בעל חיים . כלי העבודה החקלאית היו בעיקר מחרשות ומעדרים ; בכמה אתרים נמצאו חודי מחרשה עשויים ברזל , ששובצו במחרשות עץ הדומות לאלו המצויות עד היום בכפרים הערביים . ראוי לציין להב מחרשה מברזל שנמצא בבאר שבע ומשקלו שלושה קילוגרמים . גידול הדגן המדופן אבן ולו שתי מערכות מדרגות לולייניות . ממגורה ציבורית אחרת נחשפה בחצוי ; צורתה מלבנית והיא נשתמרה לעומק מועט ביותר . אין בידינו נתונים מספיקים כדי לקבוע את שיעורי התנובה , ומכאן את שטח הגידול הנדרש כדי למלא ממגורות אלו . את הדגן כתשו לקמח בכלי כתישה מבזלת , הנפוצים לרוב באתרים מתקופת המלוכה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור