ירושלים בירת הממלכה

ירושלים בירת הממלכה אין כירושלים , מכל עריה של אדץ-ישראל בתקופת המלוכה , לסמל את השינוי היישובי הבולט שחל בראשית תקופה זו . מעיר כנענית קטנה למדי 40-30 ) דונם , ( השוכנת בלב אזור הררי מבותר והמרוחקת ממרכזי האוכלוסייה העיקריים , הפכה ירושלים לבירת הארץ כולה . למעמדה המרכזי הגיעה העיר לראשונה בימי דוד , אשר הכתירה לבירתו , ומעמדה זה קיבל תוקף ממשי עם מפעלי הבנייה של שלמה , אשר מהם יש לציין במיוחד את מקדש ה' וארמון מלכי ישראל . על אף עשרות השנים של מחקר ארכיאולוגי עדיין אין בידינו תמונה מלאה ומקיפה של העיר בתקופת המלוכה . יתרה מזאת , גם הישגיו המרשימים של המחקר בעשור האחרון עלולים להיות ללא המשך בשל מורכבות אופייה של העיר המודרנית וצמצום השטחים שבהם אפשר לחפור בממדים נרחבים , לא כל שכן במקום שהוא רב העניין ביותר , וגם הקדוש ביותר — הר הבית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור