משמאל: כותרת פרוטו־איאולית מן המאה התשיעית לפני הספירה, שנמצאה בשימוש משני בשער מן המאה השמינית בדן.