למטה: מעקה מעוטר של חלון בסגנון פיניקי מארמון מלכי יהודה. רמת רחל. המאה השביעית לפני הספירה.