למעלה; החזית המערבית של הבמה הישראלית. אמצע המאה התשיעית לפני הספירה. שיטת הראשים והפתי־ נים מאפיינת את הבנייה הממלכתית.