בתי "ארבעת המרחבים?."? תל אל־פארעה (הצפוני?.(? המאה השמינית לפני הספירה