דמותה של העיר הישראלית בתקופת המלוכה

דמותה של העיר הישראלית בתקופת המלוכה ערי המנהל וערי השדה תודות לחפירות הארכיאולוגיות בארץ למן ראשית המאה הנוכחית יש בידינו מידע נרחב על ערים שונות בתקופת המלוכה ; מבדיקת הממצאים של החפירות מסתבר שלא כל הערים היו שוות במעמדן , בגודלן או בתפקודן . המרכזיות והחשובות שבהן היו בירות הארץ , ירושלים ושומרון , ולצדן היו ערי מנהל גדולות , כגון מגידו בישראל ולכיש ביהודה . ערי המנהל השתרעו על 80-60 דונם ונחשפו בהן מבני ציבור רבים ומפוארים . בערי המנהל האזוריות , הקטנות יותר , ששטחן אינו עולה על 25-15 דונם , נחשפו אזורי מגורים בצד מבנים ממלכתיים , כמו מחסנים או בניין המושל . ערים מסוג זה היו באר שבע ביהודה וחצור שבישראל . לצדן של ערי המנהל היו ערים בצורות , שעיקרן בנייני מגורים , ובסביבותיהן נמצאו יישובי פרזות וכפרים , שאפשר לכנותם במונח המקראי "בנות . " בערי שדה אלו ובנותיהן , כגון תל בית מךסם ביהודה ותל א נצבה ( מצפה ) בישראל , התרכזה מרבית האוכלוסייה של ממלכות ישראל ויהודה בתקופת המלוכה . הביצורים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור