השפעת המלחמות והכיבושים על פני היישוב

השפעת המלחמות והכיבושים על פני היישוב נטישת אזורים » חמת הרס והגליות הפריחה היישובית , שראשיתה בימי הממלכה המאוחדת , נמשכה עד למחצית השנייה של המאה השמינית לפני הספירה , אך כמה מאורעות נתנו את אותותיהם בתחום היישוב הישראלי כבר בסוף המאה העשירית : ראשית , עמק עכו נקרע מעל ממלכת ישראל המאוחדת עת העניק שלמה את ארץ כבול לחירם מלך צור ( מלכים א ט י . ( לאחר מכן החל עימות מתמשך בין ישראל לארמים , שאף כי היו בו גם נצחונות ישראליים ( בעיקר בימי אחאב , ( הרי בסופו של דבר ניכרו אותותיו ביישובים רבים . עניין זה התברר בעקבות הסקר הארכיאולוגי שנערך בגליל התחתון , שממנו עולה כי במחצית המאה התשיעית בקירוב החל תהליך נטישתם של יישובים רבים באזור , ובכלל זה כמה ערים גדולות ( כגון גת החפר . ( התאוששות מסוימת חלה במחצית הראשונה של המאה השמינית , אך עד מהרה הגיע ארצה צבא אשור בראשותו של תגלת פלאסר השלישי ( בשנים , ( 732-733 ואז ניחתה מכה אנושה על היישובים בצפון הארץ . נראה כי תושבי חבלי ההר , הגליל העליון ובמיוחד הגליל התחתון הוגלו על ידי האשורים , אך אוכלוסייה אחרת לא הובאה תחתם . אזורים אלה נשארו כמעט רי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור