תנופת התיישבות ויצירת רצף יישובי

תנופת התיישבות ויצירת רצף יישובי בימי הממלכה המאוחדת החלה בארץ ישראל תנופת התיישבות גדולה תוך כדי איחודה של הארץ ויושביה תחת שלטון אחד תהליך זה יצר רצף יישובי , שהתפרס כמעט על כל חבליה של הארץ . בתקופה זו חלה השתלטות ישראלית על מרבית אזורי הארץ שנותרו נכריים , ואף חבלים גדולים מצפון psV w Vx היו נתונים להשפעה ישראלית . אופיינית לדגם היישובי אשר החל להתגבש בתקופה זו בכל חלקי , pN . 1 בשינויים מקומיים , היא הופעתן של ערים בצורות ו"בנותיהן , " היינו יישובי הפרזות שלהן . גודלן של ערים בצורות רבות לא עלה על 25-20 דונם , אך מספרן היה רב . ממצאי הסקרים הארכיאולוגיים בגליל העליון ובבקעת חולה והחפירות שנערכו בכמה אתרים שם מלמדים על התיישבות נרחבת במאה העשירית לפני הספירה . בהר יש לציין את היישובים קדש נפתלי , תל ראש ותל איקרית . בדן שבבקעת חולה נחשפו שרידי ביצורים מן המאה העשירית ואילך , ולידה נושבו אבל בית מ ? גכה ועיון . בחצור שבדרום בקעת חולה העלו החפירות ממצא עשיר , מבנים וביצורים מן המאות העשירית עד השביעית . בקעת בית נטופה וסביבותיה היו למרכז ההתיישבות בגליל התחתון , והעיר הראשית בו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור