שכני ישראל לאחר חורבן ירושלים

שכני ישראל לאחר חורבן ירושלים מעצמאות מדינית לפחוות בבליות מה עלה בגורל שכני ישראל לאחר חורבן ירושלים ? יוסף בן מתתיהו מספר ( קדמוניות , י , 181 ואילך ) שחמש שנים לאחר חורבן העיר 582 ) לפני הספירה ) נלחם נבוכדנאצר במואבים ובעמונים ושבה מהם שבויים רבים . הדים למסע זה אפשר למצוא בירמיה נב ל , שם נמסר על הגליה נוספת מיהודה בשנת עשרים ושלוש לנבוכדנאצר ( 582 ) ובנבואת ירמיהו על מואב ( ירמיה מח . ( נלסון גליק סבר שחורבן אילת האדומית ( תל אל ח'ליפה , שכבה ( IV קשור בכיבוש אדום בידי הבבלים . רוב החוקרים סבורים שנבוכדנאצר שם קץ לעצמאותן המדינית של ממלכות עמון , מואב ואדום והפכן לפחוות בבליות ( והשווה "פדות מ 1 אב , " עזרא ב ו . ( גורל דומה פקד גס את ערי הממלכה בפלשת . מלך אשדוד , מלך עזה וכן בניו של אגא מלך אשקלון נזכרו בתעודות בבליות שנמצאו בחצר המלוכה בבבל , יחד עם ומלכים ופקידים אחרים . אפשר שמדובר במלכים שהיו במעמד של מלך גולה וקיבלו אתימזונם מאוצר המלכות , כיהויכין מלך יהודה . מכאן ההשערה שנבוכדנאצר כבש את ערי פלשת וצירפן לשורת הפחוות של האימפריה הבבלית . בראשית התקופה הפרסית נכללו ערי פלש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור