ציור תבליט ובו תיאור מלחמת צבא אשור על עקרון. א רמון סרגון ?705-722)? לפני הספירה) בדור־ו^רכין (כיוס חורסאבאד?.(?