ארץ־ישראל בשלטון אשור

ארץ ישראל בשלטון אשור המרידות באשור ודיכוין חורבן ממלכת שומרון 720 ) לפני הספירה ) היה שלב נוסף בביסוס השליטה האשורית בארץ ישראל . כל המדינות , pxo לרבות יהודה , הובאו תחת עול אשור , שתחום שליטתה הגיע עד לגבול מצרים . אף על פי כן לא נרתעו העמים המשועבדים מלנסות להשתחרר מעולה של אשור על ידי פעולת מרידה מתואמת בין כמה מדינות , ותוך תקווה לעזרת מצרים . בשנת 712 מרדה אשדוד , ובראשה מנהיג מקומי ושמו ? מני . מכתובות סרגון ומן החפירות מתברר שאשדוד היתה בפרק זמן זה עיר גדולה ומבוצרת היטב . אולם [ מני לא סמך על ביצורי העיר ועל צבאו , אלא ניסה להישען גם על כוחות מבחוץ . בכתובות סרגון נאמר ש ? מני שלח שליחים למדינות שונות — יהודה , אדום ומואב "נושאי מס ומנחה לאשור" וכן למושלי פלשת — כדי להטרידן באשור . ? מני שלח גם אל פרעה מלך מצרים , אולם אין עדות לכך שהמצרים , או מדינה אחרת באזור , נחלצו לעזרת אשדוד . בכתובות סרגון נאמר שאשדוד נענשה והיתה לפחווה אשורית . בחפירות באשדוד נתגלו שברי מצבה שהציב סרגון ובה הנציח את נצחונו על עיר מלוכה זו . אולם מתוך תיאור המסע של סנחריב לארץ ישראל בכתובותיו מתברר שאש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור