ממלכת ישראל המאוחדת ושכניה

ממלכת ישראל המאוחדת ושכניה מלחמות שאול מאבקו של שאול בארם " ) מלכי צובה , " שמואל א יד מז ) נועד לבלום את מגמת השתלטות הארמים על צפון עבר הירדן ועל ארץ ישראל . מלחמותיו נגד אויבי ישראל שמסביב ( שמואל א יד מז ) נשאו אופי של התגוננות מפני לחץ מבחוץ , והן נועדו לשמור על שטח היישוב הישראלי . דוד עבר מהתגוננות למתקפה , הביס את צבאות המדינות השכנות והביא אותן , בסופו של דבר , לידי כך שתהיינה נתונות למרות ישראל . הפלשתים , שעלו על ירושלים משנודע להם שדוד כבש את העיר , הובסו בסדרת מערכות ונכנעו לו ( שמואל ב ה ו-ט . ( הממצא הארכיאולוגי בתל קסילה , עיר נמל פלשתית חשובה במאות השתים עשרה עד העשירית לפני הספירה , מלמד שהעיר ( שכבה ( X והמקדש הפלשתי חרבו בראשית המאה העשירית , כנראה בידי דוד . מן הממצא בשכבה IX ( המחצית הראשונה של המאה העשירית ) מתברר שהמקדש שוקם לפי תבניתו הקודמת . לפיכך יש להניח שאוכלוסייה פלשתית הוסיפה לשבת במקום , אבל בשלטון ישראל . מן התגליות הארכיאולוגיות באשדוד , בתל מור ובתל צפור עולה האפשרות שיישובים אלו נפגעו כמלחמות דוד בפלשתים . אמנם דוד לא כבש את ערי הממלכה הפלשתיות , אב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור