ייחודה ומשמעותה של תופעת הנבואה בישראל

ייחודה ומשמעותה של תופעת הנבואה בישראל רב חלקם של הנביאים וספרות הנבואה בחיי הרוח של עם ישראל . תופעת הנבואה , סוגי נביאים , תפיסותיהם ורעיונותיהם — כל אלה היו חלק של התרבות הלאומית הרוחנית של ישראל , שתרם לאופייה המיוחד של תרבות זו והבליט את ייחודה בין עמי המזרח הקדום . יתרה מזו : הנביאים היו גורם חשוב במכלול הגורמים שאפשרו לתרבות הלאומית הישראלית להוסיף ולהתקיים לאחר חורבן הבית הראשון ובגלות . נביאה במזרח העתיק תופעת הנבואה לא היתה מיוחדת לישראל . עוד בתעודות מאךי , שמן המאה השמונה עשרה לפני הספירה , מופיעים נביאים לפני המלך ומודיעים לו את דבר האל שנגלה אליהם בחלום . ידועים גם נביאים במצרים , בפניקיה ובסוריה . שליחותם קשורה בנושאים מדיניים ופולחניים , אבל אין בה יסודות הקשורים כמוסר חברתי ובאידיאלים לאומיים ואוניברסאליים . נביאי ישראל נבדלו מנביאי העמים במניעי שליחותם , בגישתם לבעיות החברה והאומה וברעיונות הדתיים והאוניברסאליים שבדבריהם . סוגי הנביאים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור