צלמית עשתורת מן התקופה הישראלית. ערוער שבנגב. המאה השביעית לפני הספירה.