הכללת יסודות זרים בפולחן הישראלי: מקדשים ומקומות פולחן מקודשים

הכללת יסודות זרים בפולחן הישראלי : מקדשים ומקומות פולחן מקודשים סביר שבתוך הפולחן הישראלי הוכללו יסודות פולחניים זרים , בעיקר בתקופת המלוכה . דוד ושלמה שילבו את האוכלוסייה הנכרית ( כנענית ואחרת ) במערך האזרחי והמנהלי , ובהכרח גרר הדבר השפעה תרבותית הדדית , אפילו בתחום הפולחן . הקשרים המדיניים והכלכליים שטיפח שלמה עם מדינות שכנות סייעו לחדירתו של פולחן זר ( מלכים א יא א-ו . ( השפעה זו ניכרת במבנה המקדשים ומקומות הפולחן , בצלמיות אלים ובחפצי קודש שונים . חצר המלוכה והערים שימשו במידה רבה פתח שדרכו חדרו לישראל נכסי תרבות של עמים קרובים ורחוקים , בעיקר של הפיניקים , שעמם קיימו דוד ושלמה — ואחר כך אחאב ויהושפט — יחסי ידידות וקשרי סחר ומשפחה . היסודות הנכריים האליליים חדרו לפולחן הישראלי לאו דווקא מתוך כפייה ולחץ של מעצמה שלטת , אלא בשל מגעים ויחסי גומלין של שוויון וידידות . בכתובים רבים במקרא מובעת ההשקפה שסכנה רבה נשקפת לדת ישראל מן הממלכה הצידונית , בעלת בריתה של ישראל . בשומרון נבנה בית לבעל ; כוהנים ונביאים של הבעל ושל האשרה היו סמוכים על שולחן איזבל אשת אחאב ונהנו מחסות ממלכתית . השם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור