צלמית חרס של מנגן בנבל. אשדוד. המאה השמינית לפני הספירה.