החיבורים ההיסטיריוגראפיים

החיבורים ההיסטיריוגראפיים היצירה ההיסטוריוגראפית של תקופת המלוכה מרוכזת בספרי נביאים ראשונים , מיהושע ועד מלכים . חלק גדול מן הספרות הזאת מבוסס על תעודות כתובות , כמו "ספר הישר" ( יהושע י יג ; שמואל ב א יח ) ו"ספר מלחמות ה "' ( במדבר כא יד . ( ספר יהושע חובר בחלקו על פי מסורות בכתב ובעל פה שרווחו במקדשים , כמו מקדש גלגל ( ראה יהושע ה י ; ט ו . ( החומר הגיאוגראפי ( יהושע יג-כא , ( המתאר לכאורה את גבולות הנחלות ועריהן בימי יהושע , אינו תואם את המצב ההיסטורי של תקופת ההתנחלות והשופטים , ומקובל להניח שרשימת הגבולות מקורה בימי דוד או שלמה , ואילו רשימות הערים מקורן בתעודות רשמיות מימי יאשיהו . סברה זו מושתתת על ההקבלה בין הרשימות הגיאוגראפיות ובין מצבים היסטוריים בתקופת המלוכה . הכתוב הנוסחאי "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה" ( שופטים יז ו ; כא כה ; וראה יחא ; יט ו < מרמז שספר שופטים נערך בתקופת המלוכה , והוא מדגיש את האנארכיה ששררה בתקופה הקדם מלוכנית . ספרי שמואל חוברו בחלקם הגדול מסיפורים על חצר המלוכה ומאורעות מימי דוד . הם שאובים מתוך חיבורים שכתבו סופרי המלך , בדומה ל"דב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור