כתב, כתיבה וסופרים

כתב , כתיבה וסופרים תפוצת הכתב והכתיבה הכתב והכתיבה היו גורם חשוב בהתפתחותה של התרבות הרוחנית במזרח הקדמון . אלה שהתמחו במלאכת הכתיבה וכן יודעי קרוא וכתוב — בעיקר הסופרים , החכמים , המשרתים בקודש והנביאים לסוגיהם — היו הפעילים ביותר בעיצוב חיי הרוח ובהעשרת היצירה התרבותית , בין בענייני קודש בין בענייני חול . ייסוד המלוכה בישראל הביא לידי תנופה גדולה בהתפתחות התרבות , שכן חצר מלוכה ובית מקדש הם שני מוקדים לפעילות ספרותית ולהתפתחות חיי הרוח . טיפוח חיי החצר היה כרוך בהעסקת סופרים ומשוררים , שהשמיעו דברי משל , חכמה ושירה . כינון מנגון מנהלי ממלכתי ענף קשור בהכשרת פקידים יודעי קרוא וכתוב . הכשרה כזו הצריכה הקמת בתי אולפנא , שם למדו התלמידים לקרוא ולכתוב ורכשו מקצוע וידע כללי . שריד של שיטת לימוד האלפבית העברי נמצא באוסטרקון שנמצא בעזבת צךטה ( ליד ראש העין ) ובו תרגיל ללימוד אותיות האלפבית ( השווה ישעיה כח ט-יג . ( שיטת הלימוד וההתמחות המקצועית של פקידים , סופרים , חכמים וכוהנים נשענה על העתקת רשימות מנהל ויצירות ספרותיות קלאסיות , הן לשם אימון במלאכת הכתיבה והקריאה הן לשם רכישת בקיאות בספר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור