ד. ארץ יהודה לאחר חורבן הממלכה

ד . ארץ יהודה לאחר חורבן הממלכה גדליה בן אחיקם מינוי גדליה למושל אין בידינו נתונים ברורים על מעמדה המדיני ועל מצבה של ארץ יהודה , כולל ירושלים . על פי הכתובים לא גלו כל אנשי יהודה , אלא נשארו בני "דלת הארץ" ( מלכים ב כה יב ; ירמיה לט ט-י ; נב טו-טז . ( עליהם הפקידו הבבלים את גדליה בן אחיקם ( ירמיה מ-מא . ( גדליה שימש במשרה רמה עוד בימי צדקיהו , ומשפחתו מילאה תפקידים נכבדים בימי יאשיהו ( מלכים ב כב ג , יב . ( בלכיש נמצאה טביעת חותם ובה כתוב "לגדליהו אשר על הבית , " וסביר להניח שזוהי טביעת חותמו של גדליה בן אחיקם בעת היותו שר בממשלת צדקיהו . ממינויו של גדליה למושל , מסתבר שהוא ומשפחתו נודעו כמתנגדים לקו האנטי בבלי שנקטו צדקיהו ושרים בממשלתו ( השווה ירמיה כז יב ; כט ג . ( היישוב בהרי בנימין  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור