מכתב מדיני־צבאי מערד משנותיה האחרונות של ממלכת יהודה. ראשיתו של האוסטרקון לא שרדה. (האותיות הסופיות והניקוד נוספו להקלת הקריאה?(.?