ג. שלטון בבל הכשדית על ארץ־ישראל

ג . שלטון בבל הכשדית על ארץ ישראל מסע נבוכדנאצר והשתלטותו על יהודה קרב כךכמיש המפנה בזירה הבינלאומית אירע בשנת 605 לפני הספירה . אז הכה נבוכדנאצר השני , בן נבופלאסר , את צבא מצרים בכךכמיש ( ירמיה מו ב . ( הצבא המצרי נסוג , ונבוכדנאצר רדף אחריו עד חמת שבמרכז סוריה . נצחון בבל על מצרים הכריע את גורל ארץ ישראל . בזאת הבחין ירמיהו , שכתב אל יהויקים ' "בא יבוא מלך בבל והשחית את הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה" ( ירמיה כה א-יד ; לו cc >) הרושם הכביר שהותירו הכשרים על עמי סוריה וארץ ישראל בא לידי ביטוי נמרץ בנבואת חבקוק א ו-י . מסעותיו הראשונים של נבוכדנאצר  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור