ב. יאשיהו ויהואחז: תקופת מעבר בארץ־ישראל משלטון אשור לשלטון בבל

ב . יאשיהו ויהואחז : תקופת מעבר בארץ ישראל משלטון אשור לשלטון בבל מלכות יאשיהו : תקופת הזוהר האחרונה ימי אמון אמון בן מנשה מלך שנתיים . על תקופת שלטונו לא נאמר במקרא דבר , להוציא את הכתוב בדבר הירצחו , ללא הסבר הרקע המדיני או הדתי לכך . רצח המלך לא הביא קץ על שושלת בית דוד , בשל התערבותו של "עם הארץ : " "ויך עם הארץ את כל הקשרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו" ( מלכים ב כא כד . ( הרפורמה שחולל יאשיהו בעבודת ה'  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור