משמאל: טביעת חותם "למלח [ח]ברן" על גבי קנקן מימי חזקיהו מלך יהודה. סוף המאה השמינית לפני הספירה.