מימין: משקולות אבן מיהודה. המאות השמינית־השביעית לפני הספירה. יש המפרשים את הסימן (המציין שקל) כפיתוח של סמל החיפושית שבחותמות "למלך?."?