שחזור של מזבח אבן שנמצא בבאר שבע. המאה השמינית לפני הספירה.