א. ימי חזקיהו ומנשה: תקופת האימפריה האשורית בשיאה

א . ימי חזקיהו ומנשה : תקופת האימפריה האשורית בשיאה לאחר חורבן שומרון שלטון אשור בישראל חורבן שומרון הוא ציון דרך בתולדות ארץ ישראל : ממלכת ישראל הצפונית , הגדולה שבשתי מדינות ארץ ישראל וגורם מדיני חשוב במרחב ארץ ישראל וסוריה , נמחקה מן המפה המדינית ושטחיה צורפו אל האימפריה האשורית . תגלת פלאסר השלישי וסרגון השני ייסדו פחוות אשוריות בדרום סוריה , בשטח ממלכת ארם דמשק לשעבר ובארץ ישראל . פחוות מגידו נוסדה עוד בשנת , 732 וכנראה נכללו בתחומה הגליל ועמק יזרעאל . העיר מגידו ( שכבה ( 111 שוקמה של והיתה למרכז הפחווה . פחוות שומרון r כללה את הר שומרון ונגעה בגבול הצפוני ממלכת יהודה בסביבות עמק א ^ לון . גם העיר שומרון , שנפגעה במלחמה ( שכבה , ( VI נבנתה מחדש בידי סרגון ( שכבה ( V והיתה למקום מושב המושל האשורי . מתוך מקורות אשוריים ידועים לנו בשמותיהם מושלים אשורים על  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור