5. ארץ־ישראל בצל המעצמות אשור, מצרים ובבל

. 5 ארץ ישראל בצל המעצמות אשור , מצרים ובבל תולדות ישראל בזיקה להתרחשויות באזור שלוש תקופות ^ ש ? ה בתולדות ארץ ישראל וממלכת יהודה בתקופה שלמן חיסולה של ממלכת ישראל 720 ) לפני הספירה ) ועד חורבן ירושלים וגלות בני יהודה 586 ) לפני הספירה ) אפשר להבחין — מנקודת ראותה של הזירה המדינית החיצונית — שלושה פרקי זמן שונים ' ימי חזקיהו ומנשה , הם תקופת האימפריה האשורית בשיאה ; ימי יאשיהו ויהואחז בנו , הם תקופת המעבר משלטון אשור לשלטון בבל הכשדית ; ימי יהויקים , יהויכין וצדקיה , הם תקופת שלטון בבל בארץ ישראל ( עד חורבן ירושלים וגלות יהודה . ( בתקופות אלה אנו מוצאים דוגמאות מאלפות לזיקה ההדוקה ולתלות שבין ההתרחשויות בארץ ישראל ובין האירועים וההתמודדויות בזירה המדינית החיצונית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור