ציור של קטע תבליט ובו תיאור כיבושה של העיר גזר בידי תגלת־פלאסר השלישי מלך אשור ?727-745)? לפני הספירה?.(? התבליט נמצא על גבי לוח אבן בכלח (כיוס נמרוד?,(? בירת אשור.