ד. מלכי ישראל האחרונים וחורבן שומרון

ד . מלכי ישראל האחרונים וחורבן שומרון ממלכת ישראל מזכריה ועד פקח ההתערערות הפנימית בישראל בסוף ימי ירבעם התערער השלטון בישראל . הפיכות מדיניות וחילופי מלכים שפקדו את מלכות ישראל בתוך פרק זמן קצר , בשליש השני של המאה השמינית לפני הספירה , הם סימנים מובהקים לריב פנימי ולחולשה ( ראה ישעיה ט יח-כ י הושע י ח . ( זכריה בן ירבעם מלך שישה חודשים בלבד . שלום בן יבש קשר עליו ( מלכים ב טו ח-י ) ומלך תחתיו . הכינוי "בן יבש" מרמז אולי על מוצאו של שלום מיבש גלעד שבעבר הירדן . שלום מלך חודש אחד בלבד והודח על ידי מנחם בן גדי ( אולי מתחום גד שבעבר הירדן המזרחי , ( שעלה על שומרון והתמלך בה ( מלכים ב טו יג . ( מנחם אחז ברסן השלטון כנראה הודות לסיועו של "פול מלך אשור , " הוא תגלת פלאסר . במלכים ב טו יט נאמר ; "בא פול מלך אשור על הארץ ויתן מנחם לפול אלף ככר כסף להיות ידיו אתו להחזיק הממלכה בידו . " גם בכתובות תגלת פלאסר השלישי מוזכר מס שקיבל ממנחם השומרוני ( בשנת 738 לפני הספירה . ( הכתוב במלכים ב טו טז , על מנחם שהכה את "תפסח ואת כל אשר בה ואת גבוליה מתךצה כי לא פתח ? 7 ך את כל ההרותיה בקע , " משובש וקשה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור