ג. יואש וירבעם מלכי ישראל

ג . יואש וירבעם מלכי ישראל התמורות בשלטון בישראל וביהודה שעבוד דמשק מן הכתובת של אדד נךךי השלישי אנו למדים שיואש מלך ישראל הכיר במרות אשור , אולם בד בבד עם כך ניצל את המכה שהנחיתו האשורים על ארם דמשק כדי להחזיר לממלכתו את השטחים שכבשו הארמים מידי ישראל בימי אביו יהואחז . במחזור הסיפורים על אלישע נמסר שיואש הכה את ארם בשלוש מערכות ( מלכים ב יג יט . ( אחד הקרבות הללו התחולל ב $ פק שבגולן הדרומי ( יג יז . ( הערים שנכבשו על ידי ארם דמשק הושבו לממלכת ישראל ( יג כה . ( נראה שיואש לא הרחיק לכת בכיבושיו אל צפון הגולן ואל חבלי הבשן , שכן היה טרוד גם במלחמה עם אמציה מלך יהודה . ירבעם בן יואש המשיך במדיניות אביו והרחיב את תחומי הממלכה על כל עבר הירדן הצפוני ואף שעבד את דמשק . אין בידינו ידיעות על הנסיבות שאפשרו לירבעם בן יואש להכות בארם דמשק , לשעבדה ולהגיע עד לגבול ממלכת חמת , ואף אין אנו יכולים לעקוב אחר השתלשלות המאורעות בימיו . אולם מן הכתובים המעטים על ירבעם בן יואש עולה שהצליח להשיב " את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה" ( מלכים ב יד כה ) ולהשיב , כדברי הכתוב , " את דמשק ואת חמת ליהודה בישר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור