למטה ו פרט מתוך "האובליסק השחור?,"? ובו נראה שליחו של יהוא "בן עמרי" לפמ (היינו מלד מ"בית אשיי עמרי?,"? הוא כינויה של ממלכת ישראל בכתובות מלכי אשור) כורע