מימין 1 "האובליסק השחור" של שלמנאסר השלישי מלך אשור ?824-858)? לפני הספירה?.(? כלח.