שבר של אסטלת pN ששרדה בו המלה "אשר" בלבד. שומרון. המאה השמינית לפני הספירה.