ב. ישראל ויהודה בימי בית עמרי; יהושפט מלן יהודה

ב . ישראל ויהודה בימי בית עמרי ; יהושפט מלן יהודה מלכות עמדי : תקופה חדשה בתולדות ישראל העברת הבירה לשומרון עם עליית עמרי על כס המלכות נפתחת תקופה חדשה בתולדות ישראל . מכלל מעשיו כמלך ישראל השתמרה במקרא ידיעה אחת בלבד על אודות העברת הבירה מתרצה אל שומרון . השמות "בית עמרי" ו"שומרוך נעשו מונחים קבועים לציון מלכי ישראל ותחום ממלכתם זמן רב לאחר שבא קץ על בית עמרי ( הושע י f עמוס " כתובות מלכי אשור . ( מן הממצא הארכיאולוגי מסתבר שעמרי בנה את שומרון על גבי חורבותיו של יישוב דל מן המאה העשירית לפני הספירה , וכי בנייתה של שומרון כבירת הממלכה הביאה לירידתה של תרצה . ייצוב השלטון המרכזי בימי בית עמרי הביא לשיפור מעמדה המדיני וכוחה הצבאי והכלכלי של מלכות ישראל , וערים שחרבו במסע שישק נבנו מחדש בימי עמרי ואחאב . לתקופה זו מייחסים מערכת של ביצורים ומגדלי שמירה בהרי שומרון ואפרים , החולשים על הדרכים המקשרות את מרכז הארץ עם החבלים והמדינות סביב . הביצורים שנתגלו בח'ו בת אל מח'ריק , ךג'ם מח'יר וח'רבת אל מךג'מה ( בעל שלישה (? הם חלק של מערכת זו . חוסנה המדיני והכלכלי של ממלכת ישראל בימי בית עמרי מתבטא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור