המתחם הפולחני בדן מימי המלוכה, אולי בית במות (השווה מלכים א כט-לא?.(?