א. רחבעם ובית ירבעם, אסא ובית בעשא

א . רחבעם ובית ירבעם , אסא ובית בעשא רחבעם וירבעם ביצורי רחבעם "ומלחמה היתה בין רחבעם ובין ירבעם כל הימים" ( מלכים א יד ל . ( כתוב זה מאפיין את היחסים בין שתי הממלכות האחיות למן התפלגות הממלכה המאוחדת ועד ימי יהושפט , שעליו נאמר : "וישלם יהושפט עם מלך ישראל" ( מלכים א כב מה . ( רחבעם לא השלים עם הפילוג , ולאחר שנכשל נסיונו להחזיר אליו את שבטי ישראל ( מלכים א יב יח-יט ) התרכז בארגון ממלכתו ובביצורה . הוא מינה את בניו "לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות" ( דברי הימים ב יא כג , ( ואפשר שמדובר כאן בחלוקה של ממלכת יהודה למחוזות " ) ארצות , ( " שבראש כל אחד משל אחד מבני המלך . כן ביצר רחבעם ערים , חלק ממערך ההגנה על יהודה ( דברי הימים ב יא ה-י . ( חמש עשרה הערים הנזכרות ברשימת ה"ערים למצור" מהוות קו הגנה , שנמשך במזרח מבית לחם עד זיף ; בדרום פנה קו  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור