4. ממלכות ישראל ויהודה מפילוג הממלכה המאוחדת עד חורבן שומרון (928 בקירוב - 720 לפני הספירה)

. 4 ממלכות ישראל ויהודה מפילוג הממלכה המאוחדת עד חורבן שומרון 928 ) בקירוב720- לפני הספירה ) שתי ממלכות זו לצד זו ידידות ויריבות לאחר התפלגות הממלכה המאוחדת התקיימו ממלכת ישראל ויהודה זו לצד זו במשך כמאתיים שנה . מלכי יהודה , שלא השלימו עם עצם הפילוג , נאלצו לקבל את ממלכת ישראל כעובדה קיימת . בין שתי הממלכות האחיות התפתחו יחסים של יריבות או ידידות חליפות , הכל לפי האינטרסים של כל ממלכה ולפי המצב הפוליטי הבינלאומי ששרר בתקופות השונות . את היריבות בין שתי הממלכות , בעיקר על שטחי המריבה , ניצלו שכני ישראל . לפיכך היה ברור למלכי יהודה ולמלכי ישראל כאחד , ששיתוף הפעולה ביניהם הכרחי לרווחתם המדינית והכלכלית . ואכן ידועים כתקופה זו פרקי זמן של שיתוף פעולה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור