לוח כרונולוגי של מלכי יהודה וישראל

הממלכה המאוחדת שאול השליש האחרון של המאה ה * 11 דוד 965-1004 שלמה : [ כשותף במלוכה [ 965-967 כמלך 928-965 יהודה ישראל רחבעם 911-928 ן ירבעם 907-928 בית ירבעם > אבים / 908-911 נדב 906-907 אסא ) 867-908 בעשא 883-906 יהושפט : [ כשותף במלוכה / [ 867-870 אלה 882-883 כמלך 846-867 זמרי 882 יהורם : [ כשותף במלוכה [ 846-851 תבני 878-882 כמלך > 843-846 עמרי 871-882 אחזיהו 842-843 אחאב : [ כשותף במלוכה [ 871-873 עתליה 836-842 בית עמרי ? כמלך 852-871 יואש 798-836 אחזיהו 851-852 אמציה J 769-798 יורם 842-851 עוזיהו : [ כשותף במלוכה [ 769-785 ן יהוא 814-842 כמלך 733-769 יהואחז : [ כשותף במלוכה [ 814-817 יותם ; [ כשותף במלוכה [ 743-758 בית יהוא ? כמלך 800-814 אחז : [ כשותף במלוכה [ 733-743 יהואש : 784-800 כמלך 727-733 ירבעם : [ כשותף במלוכה [ 784-789 חזקיהו 698-727 כמלך 748-784 מנשה 642-698 זכריה 748 / 7 אמון 640-641 שלום 748 / 7 יאשיהו ) 609-639 מנחם 737-747 יהואחז 609 בית מנחם / } פקחיהו 735-737 יהויקים 598-608 פקח 733-735 יהויכין 597 הרשע 724-733 צדקיהו 586-596 זמנה של מלוכת שאול אינו ניתן לקביעה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור