עיטור לרתמת סוס בדמות סהרון ופעמין בסגנון אשורי. תל שרע, המאה השביעית לפני הספירה.